more..
Element
 Tipsa en vän

 Övrigt

Vi människor har alltid haft ett behov av att få förklarat hur världen omkring oss skapades och vad den består av. Universums struktur och minsta beståndsdelar har på olika sätt alltid varit fascinerande. Långt före dagens avancerade vetenskap fanns flera intressanta teorier.
  Information om elementen

en världsförklaring som gått hand i hand med astrologin är den om de fyra elementen, jord, eld, luft och vatten. Ibland lägger man till ett femte element, etern, som anses ha olika speciella egenskaper. Kineserna ansåg dessutom att metall var ett eget element. Att spå med hänsyn till de olika elementen var populärt, gärna genom att rådfråga dem enskilt en i taget för att senare göra en gemensam bedömning. Man spådde vanligtvis i eldslågor, vattenvirvlar och rök.

De fyra elementen återfinns tydligt i flera av de äldre skapelsemyterna och har således en mycket lång tradition bakom sig. I väst kom den att få stor betydelse för utvecklingen mot modern medicin och kemi. En vanlig uppfattning var att allt på jorden, och även människan, bestod av kombinationer av elementen i olika proportioner. Det var viktigt att den lilla världen, människan, precis som den stora var i balans, och att inget av elementen tog överhand. Precis som i astrologi, anses den lilla människan vara sammanbunden med den stora. Medicinen förr i tiden och särskilt under antiken och medeltiden, gick ut på att behålla balansen mellan elementen i den mänskliga kroppen genom att tillföra eller bortföra delar av elementen.

I astrologi delar man upp stjärntecknen i fyra olika grupper, en för varje element. De härskande elementen anses påverka personen i fråga extra mycket. Till eldtecknen räknas Väduren, Lejonet och Skytten. Till jordtecknen hör Oxen, Jungfrun och Stenbocken. Lufttecknen är Tvillingarna, Vågen och Vattumannen. Slutligen finner vi bland vattentecknen Kräftan, Skorpionen och Fiskarna. Det är som vanligt solens placering som är viktigast, men om man vill så kan man ta reda på varje planets ställning i horoskopet och sedan bedöma balansen mellan elementen.

Välj det element som du vill läsa mer om nedan.

 
  Välj ett element...
Eld Vatten Jord Luft