more..
Ordlista
 Tipsa en vän

 Övrigt

Inom astrologin finns en mängd begrepp och termer. Här gör vi ett försök att förklara några av dem.
  Slå upp ett ord...

Välj från menyn det ord du vill slå upp!
 
  Ordlista
Ascendenten Ascendenten har stor betydelse för födelsehoroskopet och är den punkt i horoskopet som styr personligheten.
Upp
Aspekter Horoskopets aspekter är flera till antalet och betecknar förhållanden planeterna bildar med varandra samt den betydelse som dessa aspekter har för karaktären.
Upp
Astrologi Astrologin betraktar universum som en stor levande organism där himlakroppars lägen vid olika tidpunkter inte bara påverkar varandra och oss människor rent fysiskt utan också psykiskt. Då man kan förutse himlakroppars framtida positioner i rymden kan man således också dra slutsatser om framtiden för oss människor.
Upp
Descendenten Descendenten bildar alltid en opposition med Ascendensen. Descendensen beskriver individens sätt att förhålla sig till andra i nära förhållanden.
Upp
Efemerider Efemerider är böcker som anger planeternas positioner för varje dag. T ex The American Ephemeris for the 20th Century (Noon Edition) som anger planeternas positioner en gång dagligen för hela 1900-talet.
Upp
Födelsehoroskop Ett födelsehoroskop förutser en persons möjligheter i livet beroende på hur himlakropparna stod i personens födelseögonblick. Att rita upp ett födelsehoroskop är inte särskilt svårt om man har tillgång till all väsentlig information. Det svåra är att tolka horoskopet. Informationen som behövs förutom födelsetid finns i hus- och efemeridtabeller.
Upp
Förbränd Om solen står i konjunktion med en annan planet så kan solens inflytande ta överhand och den andra planetens inflytande minskar således. Man säger då att denna planet har blivit förbränd.
Upp
Halvsextilen Denna aspekt, som är betydligt mindre viktig än konjunktionen, uppstår när två eller flera planeter befinner sig omkring 30 grader från varandra.
Upp
Horoskop Grekiska horoskopos betyder bilden av ett bestämt ögonblick i tiden. Beroende på hur himlakropparna stått i förhållande till exempel till en födelse är horoskopet en förutsägelse för vilka möjligheter den födde har att leva sitt liv. Horoskopet berättar således inte hur personen är. Horoskopet skall vägleda.
Upp
Hus De astrologiska husen är tolv stycken. Husen existerar inte i sinnevärlden men bygger på en fältindelning av himlen med utgångspunkt från Jordens rotation kring sin axel och de fyra väderstrecken.
Upp
Hustabeller Hustabeller finns för ett antal olika s k hussystem. T ex AFA Tables of Houses för bl a Placidus system.
Upp
Konjunktionen När två eller flera planeter befinner sig nära varandra i horoskopet, säger man att de bildar konjunktion med varandra. Konjunktionen är den starkaste aspekten.
Upp
Kvadraturen Kvadraturen är en av de viktigaste aspekterna, den starkaste efter konjunktionen. den bildas av två eller flera planeter som befinner sig omkring 90 grader ifrån varandra.
Upp
Oppositionen Vid denna aspekt rör det sig om planeter som står 180 grader från varandra. Oppositionen brukar vara den starkaste aspekten efter konjunktionen och kvadraturen.
Upp
Quincunx Planeter står i quincunx med varandra när de befinner sig cirka 150 grader från varandra. Quincunxen är en mindre betydelsefull aspekt och något besvärlig i sin natur.
Upp
Sextilen I sextilen ingår två eller flera planeter som befinner sig cirka 60 grader från varandra i horoskopet.
Upp
Trignonen En trignon bildas av planeter som befinner sig 120 grader från varandra.
Upp
Zodiaken Zodiaken, eller djurkretsen, är det bälte på himlavalvet i vilket de tolv olika stjärntecknerna ingår. Zodiaken delades upp i 360 grader redan av de gamla babylonierna.
Upp