more..
Planeter
 Tipsa en vän

 Övrigt

I astrologi representerar planeterna olika kosmiska krafter. Planeternas inflytande på oss människor varierar i tiden beroende på deras inbördes relationer och deras placering i zodiaken.
  Information om planeter

v särskild betydelse är planeternas positioner vid en människas födelse. Enligt astrologin bestäms den nyföddes livsförutsättningar, möjligheter och psyke vid detta tillfälle. Förr i tiden kallades alla de sju synliga himlakropparna inklusive Solen för planeter, och dessa ansågs kretsa runt Jorden som ju var universums mittpunkt. (Numera anses en eventuell mittpunkt i universum troligen inte ligga i vårt solsystem.) I modern tid har man sedan upptäckt ytterligare tre planeter, som tidigare inte kunde ses med blotta ögat. I astrologin delas planeterna upp i tre grupper.

I den första gruppen ingår Solen, Månen, Merkurius, Venus och Mars. Dessa planeter kallas för de personliga planeterna och rör sig relativt snabbt genom djurkretsen. Av dessa tar Mars längst tid på sig att fullborda sin cykel, något mindre än två år. Då vi erfar dessa planeters påverkan så ofta så har vi lärt oss att hantera våra reaktioner på dem. De flesta måste väl i alla fall erkänna Månens och Solens påverkan i form av en fullmåne eller som höstdepressioner.

I den andra gruppen finner vi jätteplaneterna Jupiter och Saturnus. Dessa kallas för de sociala planeterna och deras effekter uppfattas mer som långsiktliga. Undermedvetna drifter som mera kan betraktas som samhälleliga trender än personliga. Dessa har inflytande över vårt sätt att se på världen.

De tre nyupptäckta planeterna Uranus, Neptunus och Pluto kallas för generationsplaneter. De tar så lång tid på sig att deras energier sägs påverka hela generationer åt gången. De anses påverka kulturella förhållanden och civilisationsattityder under långa tidsperioder.

På dessa sidor finns vanliga associationer och traditionella egenskaper som tillskrivs de olika planeterna. Välj själv den planet du vill läsa mer om nedan.

 
  Välj en planet...
 Solen  Månen  Merkurius  Venus  Mars
 Jupiter  Saturnus  Uranus  Neptunus  Pluto