more..
Stjärntecken
 Tipsa en vän

 Övrigt

Mycket länge har personliga egenskaper förknippats med det stjärntecken en person är född i. Det är egentligen soltecknet som menas, det vill säga det tecken som solen stod i då en person föddes.
  Information om stjärntecken

själva verket finns det ett tecken för varje planet, men det är soltecknet som är viktigast. Stjärntecknen har sitt ursprung ifrån de stjärnbilder som bildar zodiaken på stjärnhimlen. Zodiaken delas upp i tolv lika stora delar. Med få undantag har stjärnbildernas symbolik varit oförändrad sedan mycket lång tid tillbaka, och man känner lätt igen stjärntecknen från till exempel gamla egyptiska bilder.

De egenskaper som man sätter i samband med tecknen skall inte uppfattas som ensidigt bra eller dåliga. Att vara föränderlig kan uppfattas både som bra i egenskapen att vara flexibel eller att han många järn i elden, men också dålig i egenskapen att vara tvetydig, velig och ombytlig. Man delar in dem i olika kategorier, efter element, kvalitet och polaritet.

De klassiska fyra elementen är jord, eld, luft och vatten. Sedan gammalt, och särskilt under antiken beskrevs gärna mänskliga egenskaper med hjälp av dessa. Man jämför här psyket med respektive element. De melankoliska jordtecknen är stenbocken, oxen och jungfrun. De koleriska eldtecknen är väduren, lejonet och skytten. De sangviniska lufttecknen är vågen, vattumannen och tvillingarna och de flegmatiska vattentecknen är kräftan, skorpionen och fiskarna.

Kvaliteterna delas in i ledande, fasta och föränderliga. De ledande tecknen är väduren, kräftan, vågen och stenbocken och står för igångsättande och alstrande av energi. De fasta tecknen är oxen, lejonet, skorpionen och vattumannen. Dessa manar till försiktighet och saklighet, men står också för uthållighet och målmedvetenhet. De föränderliga tecknen i sin tur är tvillingarna, jungfrun, skytten och fiskarna. Dessa förknippas med anpassbarhet och flexibilitet.

Till slut delas alla stjärntecken in i polaritet. Ett stjärntecken klassas antingen som positivt eller negativt laddat, och då inte i meningen bra eller dåligt utan mer hur förmågan är att ge uttryck eller ta emot intryck. Då alla planeterna ligger i var sitt djurtecken är det här frågan om att se balans, över- eller underrepresentation av positiv och negativ laddning. Vartannat tecken är positivt och vartannat är negativt. Om man börjar med vattumannen så klassas detta som positivt. Således är fiskarna negativt.

På dessa sidor finns vanliga och klassiska egenskaper som tillskrivs de olika stjärntecken. Välj på menyn nedan för att läsa mer om respektive tecken.

 
  Välj ett stjärntecken...
 Stenbocken  Vattumannen  Fiskarna  Väduren
 Oxen  Tvillingarna  Kräftan  Lejonet
 Jungfrun  Vågen  Skorpionen  Skytten