more..
Siffer...likhet
 Tipsa en vän

 Övrigt

Här kan du pröva på en annan av kabbalisternas numerologiska metoder: siffersmässig likhet. Med denna metod sägs man t ex kunna avgöra om två meningar/utsagor står för samma sak.
  Information om siffermässig likhet

tt undersöka den siffermässiga likheten mellan två meningar är ytterligare en numerologisk metod som kabbalisterna ligger bakom. Det går till så att man översätter varje bokstav i den första meningen till en siffra ( a = 1, b = 2, ... , ä = 28, ö = 29) och sedan lägger ihop alla siffrorna. Samma sak görs för den andra meningen och sedan jämförs de två summorna som erhålls. Om summorna är samma innebär detta att meningarna har en stort andligt samband och att utsagorna i någon mening står för samma sak. Ett exempel från engelskan är utsagorna "holy trinity" (svenska: Den heliga treenigheten) och "son father ghost" (svenska: son, fader, ande) som båda har siffersummorna 175.

Ett annat sätt som man kan använda denna metod är att man undersöker om en mening är sann eller inte. Då delar man på meningen i två delar och räknar ut siffersumman för delarna var för sig. Gränsen för vad som är första- och andra- delen kan dras godtyckligt. Om siffersummorna är lika skall utsagan vara garanterat sann, om de inte är lika behöver det dock inte betyda att utsagan är falsk. Ett exempel där siffersummorna är lika och som brukar nämnas är också taget från engelskan: "God is" (sv. gud är) och "love" (sv kärlek) har båda siffersummorna 54.

 
  Skriv in två utsagor för analys:
Utsaga 1:
Utsaga2:
  ok