more..
Vokaltal
 Tipsa en vän

 Övrigt


Om man numerologiskt bara tar hänsyn till vokalernas* influens i en persons namn kan man få fram personens vokaltal. Det sägs visa vad personen verkligen vill ha ut av livet. Vokaltalet har också med motivation och ambition och kan därmed till viss del avgöra hur väl en person lyckas nå sina uppsatta mål.

* Dock räknas inte y som en vokal här.

  Skriv in ditt namn...
Ditt namn (max 5)
Exempel: Per-Olof Svensson
  ok