more..
Livstal
 Tipsa en vän

 Övrigt


På denna sida kan du räkna ut ditt livstal. Det är det viktigaste av alla numerologiska tal och sägs prägla hela ditt liv.

  Om Livstal

ivstalet sägs vara det viktigaste av alla numerologiska tal. Det är ett tal som präglar hela ditt liv och därför brukar även termen livsväg användas (Karaktärstal är också det samma som livstal).

Ofta känner en person till sin livsväg, medvetet eller omedvet då livet brukar vara mycket enklare att leva om man försöker leva efter sin livsväg. Livsvägen avslöjar var en person har sina största möjligheter, vilka egenskaper personen har och vilka talanger som personen bör ta till vara på. I de fall då livstalet känns främmande kan det bero på att andra tal (t ex det som erhålls med "nya systemet") påverkar i en annan riktning.

Alla personer har egenskaper från alla livstal men egenskaperna som indikeras av ett specifikt livstal är mycket starkare för de som faktiskt har det livstalet.

  Mata in din födelsedag för att beräkna ditt livstal...
Födelsedag   
ok